Lehrerteam

 

 

 

EDLINGER Albert

Schulleiter

 

 

 

 

ARTHUR Laura

Karenz

 

 

 

 

BAUER Julia, unterrichtet

 E, GW, SL, BO, DG, BE

 

 

 

EBERHARDT Maria, unterrichtet

E, BU, SP Fit for Life, BFU

 

 

 

FISCHBACHER Barbara, unterrichtet

M, TXW

 

 

 

GRIESEBNER Magdalena

Karenz

 

 

 

GRUBER Ann-Kathrin, unterrichtet

M, BS 

 

 

SCHUSTER Marisa

 Integrationslehrerin

 

 

 

HOLZMÜLLER Teresa, unterrichtet

M, techn. + text. Werken,

BFU

 

 

 

KERSCHBAUMER Elvira, unterrichtet

D, BU, BE, GS, FUD

 

 

KRÖLL Agnes

Karenz 

 

 

 

LICHTENAUER Nadine

Karenz

        

 

 

 

MARTINZ Melina, unterrichtet

evang. Religion

 

 

 

 

MAURER Anna, unterrichtet 

D, BE, DG, TXW, SP ECDL, PH, ME, 

 

 

 

MITTEREGGER Miriam, unterrichtet

evang. Religion

 

 

 

PICHLMAYER Silvia, unterrichtet

D, ME, BO, FL, VHPS

Schülerberatung

 

 

 

PILZ Christina, unterrichtet

M, PH, CH

 

 

SULZBACHER Anja, unterrichtet

E, GW, BE, E-FU

 

 

 

THIER Bernd, unterrichtet

D, BSPK, BE, Schülerliga

 

 

 

THIER  Maria, unterrichtet

REL (röm. kath.), 

SP Informatik + Medientechnik, Digitale Grundbildung

 

 

 

WIESER Julia, unterrichtet 

E, GS, GW, BL

 

 

   WÖLFER Agnes, unterrichtet

 E, SL, BS